Home นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทชอบรถ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทชอบรถ

1. คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลของบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อีเมล IP Address เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

2. ลักษณะข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวม

– ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ

– ข้อมูลติดต่อ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร

– ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ IP Address ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการตั้งค่า Google Analytics

3. ข้อมูลดังกล่าวใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

– เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้งาน หรือการร่วมกิจกรรมใด ๆ ของท่าน

– เพื่อรับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อท่านมีความต้องการ

– เพื่อติดต่อและดูแลผู้ใช้งานตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูล

– เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

– เพื่อปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ khaorodnissan.com และผู้อื่น

กรณีที่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะแจ้งขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น

4. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

– บริษัทใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสม อาทิ พิจารณาการจัดเก็บข้อมูลป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล โดยจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของ khaorodnissan.com เท่านั้น ที่เข้าปฏิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ โดยต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน หากละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานจะต้องถูกลงโทษ อาทิ ยกเลิกจ้างงาน หรือการดำเนินคดีทางอาญา

– สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสการเข้าใช้งานเป็นความลับ khaorodnissan.com รับรองว่าจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

– กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง khaorodnissan.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

– เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลถ้าจำเป็น เพื่อการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ khaorodnissan.com และผู้อื่น หรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอให้ข้อมูล

5. การเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรือไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน โดยจะทำเดินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าการโอนข้อมูลจะเป็นไปอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับข้อมูลมีระดับการคุ้มครองที่ได้มาตรฐาน

6. นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล และ Cookies

บริษัทชอบรถ คือผู้ให้บริการ khaorodnissan.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถทุกประเภท เทคนิคการใช้รถ โปรโมชันรถยนต์ รวมถึงราคาและตารางผ่อนของรถยนต์ทุกชนิด ได้มีการให้บริการสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน รวมถึงในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน

คุกกี้เพื่อระบุตัวตน เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่าง ๆ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล อาทิ ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือโลเคชันที่ท่านอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

– เราใช้คุกกี้ภายในบริการเพื่อบันทึกประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

– บันทึกการตั้งค่าของท่าน ที่เกี่ยวข้องของคุกกี้เพื่อประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา

คุกกี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา นำเสนอให้เหมาะสมตามความชอบของท่าน และส่วนหนึ่งเป็นบริการ Third Party

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้

Mit der richtigen Recherche und etwas Glück können Sie einen seriösen Ghostwriter finden, der qualitativ hochwertige Leistungen zu einem vernünftigen Preis anbietet. Lassen Sie sich klausur schreiben lassen also nicht von den Kosten davon abhalten, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Sie brauchen. Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten und wagen Sie den Sprung